Pages

Minggu, 27 Juni 2010

Indahnya Hidup Bersyariat
Sebuah buku terbitan 'telaga biru' karangan Dato' Ismail Kamus dan Mohd. Azrul Azlen Ah. Hamid, adalah sebuah buku yang sesuai dibaca oleh semua gulongan. Isi kandungan adalah merupakan bimbingan hidup bertakwa bermula daripada lahirnya insan ke dunia ini.
Elok dijadikan buku rujukan untuk satu keluraga. Merupakan modul fardu ain diri, keluraga dan mesyarkat sepanjang hayat.
Teknik penyampaiannya ringkas dan tepat dalam bentuk carta, jadual dan rajah. Dilengkapkan dengan gambar yang jelas dan berwarna. Panduan doa, zikir boleh dibaca dan hafal dengan mudah.

Tidak ada komentar: